Nghị quyết về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ mới ban hành có gì đặc biệt?Nghị quyết về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ mới ban hành có gì đặc biệt?

Vietstock – Nghị quyết về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ mới ban hành có gì đặc biệt?

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về mọi nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về mọi nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Nghị quyết đưa ra 5 mục tiêu:

1- Phấn đấu quyết liệt để hoàn thành mọi mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

2- Tập trung kiểm soát, đẩy lùi dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành tiêm chủng đạt miễn dịch cùng đồng trong thời gian sớm nhất có thể.

3- Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm mọi cân đối lớn của nền kinh tế; vững mạnh xuất nhập khẩu, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững.

4- Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 95-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao từ đầu năm. Trong đấy tới hết quý III/2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch.

5- Giữ vững ổn định chính trị xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng; gìn giữ môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi để vững mạnh nhanh, bền vững.

9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Nghị quyết đề 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm:

1- Tập trung cao độ phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thúc đẩy vững mạnh kinh tế-xã hội

2- Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm mọi cân đối lớn

3- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải phương pháp hành chính, chuyển đổi số

4- Rà soát, hoàn thiện mọi quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách

5- Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

6- Thúc đẩy xuất nhập khẩu, vững mạnh thương mại hài hòa, bền vững

7- Nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, siêu thị, tháo gỡ khó khăn cho cung cấp, buôn bán

8- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, theo tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, truyền cảm hứng và tạo niềm tin cho nhân dân, tăng lên ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực thực hiện phòng, chống dịch và thúc đẩy cung cấp buôn bán; tăng cường giám sát ko gian mạng để loại bỏ mọi thông tin xấu độc; chủ động đấu tranh, phản bác mọi quan điểm sai trái, xuyên tạc của mọi thế lực thù địch

9- Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng lên hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho vững mạnh đất nước.

Trong đấy, Chính phủ bắt buộc mọi bộ, cơ quan Trung ương, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm mọi biện pháp phòng, chống dịch mang tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phương châm “5K + vaccine” và tăng cường ứng dụng kỹ thuật. Phối hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công dịch bệnh, lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, tấn công là chủ động, đột phá.

Tuyệt đối ko được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng ko được hoang mang, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh. Rà soát mọi phương án phòng, chống dịch, rút kinh nghiệm thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, có kế hoạch cụ thể để chủ động phòng, chống dịch hiệu quả, nhất là tại mọi khu công nghiệp, khu đông dân cư, chợ đầu mối thích nghi mang dịch bệnh trong mọi tình huống.

Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chiến lược vaccine, huy động và dùng hiệu quả nguồn kinh phí từ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Vận động mọi đối tác đã có cam kết thực hiện giao vaccine đúng tiến độ và trong thời gian sớm nhất. Tổ chức hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19; tập trung cho mọi đối tượng ưu tiên, trong đấy có mọi đối tượng thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, công nhân, người lao động trong mọi khu công nghiệp và trong mọi ngành thương mại, dịch vụ. Chủ động đàm phán, công nhận kết quả tiêm vaccine mang mọi nước, đặc biệt mọi quốc gia là đối tác quan trọng của Việt Nam.

Tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật để dùng cho vững mạnh kinh tế-xã hội, đặc biệt là mọi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Khuyến khích mọi siêu thị, địa phương tiếp cận bình đẳng mọi nguồn vaccine, tuân thủ thực hiện quản lý nhà nước, nhất là kiểm soát chất lượng và cấp phép của Bộ Y tế, dứt khoát ko để khó khăn ko lành mạnh giữa khu vực Nhà nước và tư nhân.

Tiến tới hình thành công nghiệp cung cấp vaccine

Bộ Y tế chủ trì phối hợp mang mọi cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương ban hành, tổ chức thực hiện mọi biện pháp phòng, chống dịch thích hợp tại mọi nhà máy, khu công nghiệp, chợ đầu mối, bảo đảm duy trì hoạt động cung cấp, buôn bán.

Nghiên cứu, đề xuất có mặt trên thị trường trung tâm để chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu, cung cấp vaccine đạt tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng chính sách hỗ trợ đặc thù để lôi kéo tổ chức, siêu thị đầu tư, nghiên cứu, tiếp nhận kỹ thuật cung cấp vaccine, tiến tới hình thành công nghiệp cung cấp vaccine.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp mang Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho mọi chuyên gia, tư vấn vào Việt Nam, nhất là dùng cho mọi dự án đầu tư.

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm mọi cân đối lớn

Chính phủ bắt buộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và mọi bộ, cơ quan Trung ương, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm an toàn hệ thống; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả mọi chính sách tài khóa, tiền tệ và mọi chính sách khác, thích hợp mang tình hình thực tiễn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng mọi lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tích cực triển khai mọi biện pháp giám sát, kiểm soát và xử lý nợ xấu. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ.

Theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả, thị trường. Kiểm soát và có biện pháp kịp thời để đảm bảo nguồn cung và giá cả của nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào dùng cho cung cấp trong nước, đặc biệt là hoạt động xây dựng, thực hiện mọi dự án đầu tư.

Đẩy mạnh Chương trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử

Về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải phương pháp hành chính, chuyển đổi số, Chính phủ bắt buộc mọi bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi mang cá thể hóa trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh cải phương pháp, cắt giảm ngay thủ tục hành chính, điều kiện buôn bán, bảo đảm thực chất, hiệu quả, hạn chế hao phí thời gian, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động cung cấp buôn bán.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia tới năm 2025, định hướng tới năm 2030; chủ động có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ người dân, siêu thị chuyển đổi số; đẩy mạnh thanh toán ko dùng tiền mặt, khẩn trương triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ mobile money.

Bộ Công Thương chủ trì xây dựng chính sách thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử; có biện pháp xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm chất lượng hàng hóa và tăng lên niềm tin cho người tiêu dùng.

Xử lý mọi điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công

Chính phủ cũng bắt buộc mọi bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; rà soát việc phân bổ kế hoạch vốn cho mọi dự án thích hợp mang tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, ko dàn trải, manh mún, kéo dài.

Trong đấy, tập trung: (i) Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan tới đất đai, tài nguyên; (ii) Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay lúc có khối lượng; (iii) Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa mọi dự án chậm giải ngân sang mọi dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; (iv) Có mặt trên thị trường tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn trong từng bộ, cơ quan, địa phương để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý mọi điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công; (v) Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp ko hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra; (vi) Kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm mọi trường hợp tiêu cực trong đầu tư công; (vii) Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; (viii) Xử lý nghiêm mọi trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng.

Khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ người dân, siêu thị khó khăn do COVID-19

Tại Nghị quyết này, Chính phủ đã giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp mang mọi bộ, ngành liên quan khẩn trương trình Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, người dùng lao động và mọi đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp mang mọi bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp tục đề xuất mọi giải pháp, chính sách về thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ cho siêu thị, người dân và mọi đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp mang mọi bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất mọi chính sách, giải pháp về tín dụng để hỗ trợ cho siêu thị, người dân và mọi đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; chỉ đạo mọi tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện mọi giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho người dân, siêu thị; khuyến khích tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ cung cấp buôn bán.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp mang mọi cơ quan liên quan xây dựng chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành; khẩn trương trình Chính phủ ban hành chính sách giảm số tiền ký quỹ của mọi siêu thị lữ hành.

Nhật Quang

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá: