Định nghĩa:

Nhà quản thác (bên được ủy thác) là một người hoặc một công ty chịu trách nhiệm quản lý tài sản của bên ủy thác để phục vụ cho lợi ích của người thụ hưởng của bên ủy thác đó.

Tìm hiểu về nhà quản thác

Khi một người nào đó thiết lập quỹ ủy thác, họ sẽ rót tiền vào quỹ để tạo dựng lợi ích cho bên thứ ba, đó có thể là người thân, bạn bè, tổ chức từ thiện hay những đối tượng khác. Cá nhân hoặc tổ chức được hưởng lợi từ quỹ ủy thác được gọi là người thụ hưởng. Nhà quản thác là cá nhân hoặc đơn vị chịu trách nhiệm quản lý quỹ thay mặt cho người thụ hưởng. Mục tiêu của nhà quản thác là quản lý các khoản tiền vì lợi ích tốt nhất của người nhận quỹ. Nhà quản thác có thể là một cá nhân đơn lẻ hoặc một tập thể. Ví dụ, một công ty luật hoặc một ngân hàng nào đó cũng có thể đóng vai trò là nhà quản thác. Các nhiệm vụ cụ thể của nhà quản thác thay đổi tùy theo cấu trúc của quỹ ủy thác.

Ví dụ

Giả sử có một cặp phụ huynh muốn chăm sóc cho đứa con khuyết tật của họ sau khi họ qua đời, nhưng họ biết rằng đứa trẻ sẽ không thể tự lo liệu về mặt tài chính. Hai vị phụ huynh trong ví dụ này quyết định lập một quỹ ủy thác, đặt tên con họ là người thụ hưởng và ủy thác cho một người cô họ hàng với vai trò là nhà quản thác. Với chỉ định này, người cô sẽ có quyền kiểm soát tiền trong quỹ nhưng không thể sử dụng số tiền đó cho lợi ích của mình. Cô ấy phải sử dụng số tiền được ủy thác để nuôi đứa trẻ. Trong trường hợp này, số tiền ủy thác sẽ được dùng để chăm sóc cho đứa trẻ, nhưng đứa trẻ đó không được quyền kiểm soát mà người kiểm soát chính là nhà quản thác.

Bài học

Nhà quản thác giống như một thành viên đáng tin cậy trong gia đình, giúp giữ chìa khóa két an toàn của bạn, giống như “thần giữ của” vậy…

Khi ủy thác, bạn không hề cung cấp cho nhà quản thác số tài sản bên trong két sắt. Họ sẽ có chìa khóa mở két để phòng hờ nếu bạn mất khả năng lao động hoặc qua đời thì họ có thể kiểm soát những thứ có giá trị bên trong và quản lý chúng cẩn thận.

Nhà quản thác là gì?

Nhà quản thác là bên quản lý tài sản vì lợi ích của cá nhân hoặc tổ chức khác. Trong trường hợp được ủy thác, nhà quản thác sẽ phải quản lý tất cả các tài sản hiện có và làm việc với người thụ hưởng để đảm bảo rằng số tiền trong quỹ ủy thác được sử dụng vì lợi ích của người thụ hưởng, thể theo các quy tắc mà bên ủy thác đã nêu. Nhà quản thác phải có nghĩa vụ tín thác (bắt buộc phải hành động vì lợi ích tốt nhất của người thụ hưởng) và không thể làm việc vì lợi ích của riêng họ.

Nhà quản thác có thể là cá nhân hoặc tổ chức, chẳng hạn như công ty luật hoặc ngân hàng. Người thiết lập quỹ ủy thác chịu trách nhiệm công bố danh tính nhà quản thác (trong các tài liệu thành lập quỹ ủy thác) và vạch ra các quy tắc hoạt động của quỹ. Trong một số trường hợp, các tổ chức như tổ chức từ thiện hoặc quỹ hưu bổng cũng có thể chỉ định nhà quản thác. Trong nhiều trường hợp phá sản, chính phủ sẽ chỉ định một nhà quản thác phá sản để đưa ra các quyết định nhất định về tài sản của người hoặc đơn vị sắp phá sản.

Vai trò của nhà quản thác là gì?

Nhà quản thác chịu trách nhiệm quản lý tài sản của quỹ ủy thác và tuân theo các quy tắc được đặt ra trong quá trình thành lập quỹ ủy thác. Điều đó có nghĩa là vai trò của nhà quản thác sẽ thay đổi tùy theo từng quỹ ủy thác khác nhau. Ví dụ, một nhà quản thác của quỹ ủy thác nắm giữ bất động sản sẽ phải tuân theo những yêu cầu và nhiệm vụ rất khác so với nhà quản thác của quỹ ủy thác nắm giữ chứng khoán, trái phiếu và tiền mặt.

Nhà quản thác chuyên quản lý quỹ ủy thác bất động sản có thể sẽ phải lo quản lý bất động sản, bảo trì chúng, tìm người cho thuê, thu tiền thuê, v.v. Trong khi đó, nhà quản thác chuyên quản lý quỹ ủy thác nắm giữ danh mục đầu tư chứng khoán và trái phiếu sẽ cần phải trả các khoản thuế bắt buộc và làm việc với các công ty môi giới đang nắm giữ tài sản của quỹ ủy thác.

Bởi vì quỹ ủy thác có thể nắm giữ bất kỳ loại tài sản nào, nên vai trò và nhiệm vụ chính xác của nhà quản thác có thể khó liệt kê. Điểm chung đối với hầu hết tất cả những nhà quản thác là họ có nghĩa vụ tín thác đối với người thụ hưởng của quỹ ủy thác. Ngay cả khi người thụ hưởng muốn nhà quản thác làm điều gì đó thì nhà quản thác chỉ được đồng ý nếu điều đó là vì lợi ích tốt nhất của người thụ hưởng. Như vậy, họ có vai trò giống như cố vấn tài chính hơn, giúp người thụ hưởng quản lý tiền của họ.

Ví dụ, nếu cha mẹ để lại tiền ủy thác cho một đứa trẻ và đứa trẻ đó muốn sử dụng tiền để mua một chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền, nhà quản thác có thể sẽ phải từ chối yêu cầu nếu nhu cầu mua chiếc xe đó không thực sự mang lại lợi ích tốt nhất cho người thụ hưởng. Nhà quản thác dựa vào các quy tắc của quỹ ủy thác và kinh nghiệm cũng như phán đoán của chính họ để đảm bảo rằng các hành động của họ liên quan đến việc quản lý quỹ ủy thác sẽ mang lại lợi ích cho người thụ hưởng.

Quy trình ủy nhiệm nhà quản thác

Nhà quản thác thường được chỉ định trực tiếp trong các tài liệu thành lập quỹ ủy thác. Nếu một người nào đó thành lập quỹ ủy thác thông qua di chúc của họ, trong di chúc thường sẽ chỉ định các tài sản được chuyển vào quỹ ủy thác này và người được chọn làm nhà quản thác.

Trong một số tình huống, cùng một quỹ ủy thác có thể có nhiều nhà quản thác. Việc chỉ định hai hoặc nhiều nhà quản thác sẽ tạo nên mối quan hệ kiểm soát và cân bằng quyền hạn của từng nhà quản thác. Cách làm này cũng hữu ích, chẳng hạn như trong trường hợp người cha và người mẹ đóng vai trò là các nhà quản thác cho một quỹ ủy thác phục vụ vì lợi ích của con họ.

Trong một số trường hợp, nhà tài trợ cho quỹ có thể tự chỉ định mình thành nhà quản thác của quỹ ủy thác mà họ thành lập. Điều này cũng được xem là hợp lệ, miễn là nhà tài trợ/nhà quản thác không phải là người thụ hưởng của quỹ. Khi nhà tài trợ không còn khả năng quản lý quỹ ủy thác, vai trò của nhà quản thác có thể chuyển giao cho người khác.

Ví dụ, một người đàn ông lớn tuổi có thể sẽ muốn thành lập một quỹ từ thiện để mang lại lợi ích cho các tổ chức từ thiện mà họ yêu thích. Khi người này qua đời, di chúc của ông có thể ghi tên người kế nhiệm quản thác để thực hiện mục tiêu cống hiến đó. Sau đó, nhà quản thác mới sẽ chịu trách nhiệm quản lý tài sản của quỹ ủy thác và xác định các tổ chức từ thiện được nhận các khoản đóng góp.

Nhà quản thác có được trả tiền không?

Công tác quản lý quỹ ủy thác có thể sẽ khá dễ dàng nếu quỹ ủy thác có quy mô nhỏ hoặc không có tài sản nào phức tạp. Nhưng công việc này cũng có thể vô cùng phức tạp. Hãy tưởng tượng bạn phải quản lý một quỹ ủy thác sở hữu bất động sản ở nhiều quốc gia khác nhau và khối lượng thủ tục giấy tờ liên quan sẽ rất lớn.

Bởi vì công việc của nhà quản thác có thể rất cực nhọc, cho nên những nhà quản thác có thể sẽ được chi trả lương để làm việc của họ, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng vậy. Việc họ có được lương hay không và số tiền họ nhận được là bao nhiêu đều dựa trên các tài liệu được quy định khi thành lập quỹ ủy thác.

Nếu nhà tài trợ (hoặc nhà cấp vốn) của quỹ ủy thác chỉ định số tiền mà nhà quản thác được nhận, thì nhà quản thác sẽ nhận được số tiền đó. Trong một số trường hợp, các tài liệu ủy thác chỉ rõ rằng nhà quản thác cần phải chấp nhận một “mức phí hợp lý” cho sự phục vụ của họ. Mức phí hợp lý sẽ thay đổi tùy theo mức độ phức tạp của quỹ ủy thác.

Như vậy, nhà quản thác phải theo dõi số giờ họ làm việc để quản lý quỹ ủy thác và sử dụng số giờ đó để xác định khoản tiền mà họ đáng được nhận.

Trong một số trường hợp, ngay cả khi quỹ ủy thác chỉ định khoản lương thanh toán cho nhà quản thác, nhà quản thác cũng có thể kiến ​​nghị tăng hoặc giảm lương. Ví dụ: khoản lương chi trả cho nhà quản thác có thể thay đổi nếu nghĩa vụ của nhà quản thác thay đổi đáng kể hoặc nếu khoản tiền thanh toán được chỉ định trong quỹ ủy thác bị đánh giá là không hợp lý.

Điểm khác biệt giữa nhà quản thác và người thụ hưởng

Người thụ hưởng ủy thác là người được hưởng lợi từ tài sản trong quỹ ủy thác. Nhà quản thác là người thay mặt người thụ hưởng quản lý tài sản. Điều này có nghĩa là người thụ hưởng nhận được lợi ích của quỹ ủy thác không có toàn quyền kiểm soát tiền hoặc tài sản khác trong đó.

Những người thành lập quỹ ủy thác để giữ tài sản nằm ngoài tầm kiểm soát của người thụ hưởng vì rất nhiều lý do. Một là các bậc cha mẹ sử dụng quỹ ủy thác để gián tiếp cấp tiền cho con cái của họ, vì những đứa trẻ này có thể chưa đủ sẵn sàng về mặt tinh thần và cảm xúc để quản lý một số tiền lớn.

Một ví dụ khác là quỹ ủy thác chi tiêu, được thiết kế cho những người không thể kiểm soát thói quem chi tiêu của họ. Người không thể kiểm soát chi tiêu được hưởng lợi từ các khoản tiền trong quỹ ủy thác, nhưng nhà quản thác có thể phản bác và từ chối dành ra các khoản chi không cần thiết.

Quỹ ủy thác còn được thành lập vì một lý do phổ biến khác là để phục vụ mục đích thừa kế bất động sản. Phương án này cung cấp cho nhà quản thác một con đường để từ bỏ quyền sở hữu các tài sản của họ nhằm giảm thuế tài sản trong khi vẫn đảm bảo rằng người thụ hưởng không có quyền sử dụng tùy ý các tài sản ủy thác. Các quỹ ủy thác được thành lập khi nhà quản thác còn sống còn được gọi là quỹ ủy thác hoạt sinh.

Điểm khác biệt giữa nhà quản thác và chấp hành viên

Chấp hành viên có nhiệm vụ giúp quản lý di sản của người đã qua đời. Nhà quản thác có trách nhiệm quản lý quỹ ủy thác được nhà sáng lập tạo ra khi còn sống hoặc thông qua di chúc của họ.

Ở một số trường hợp, vai trò của chấp hành viên và nhà quản thác là tương tự nhau. Cả hai đều quản lý những tài sản (đôi khi các tài sản đó không hẳn là của họ) vì lợi ích của một người hoặc một nhóm người khác. Điểm khác biệt đáng kể nhất là trách nhiệm chính của chấp hành viên là xử lý di sản của người quá cố theo luật pháp và thực hiện các yêu cầu được nêu trong di chúc. Trách nhiệm chính của nhà quản thác là tuân theo các điều khoản được quy định trong các tài liệu ủy thác và làm việc vì lợi ích của người thụ hưởng.

Trong một số trường hợp, chấp hành viên của di chúc cũng có thể kiêm nhiệm luôn chức vụ nhà quản thác của quỹ ủy thác được thành lập từ di chúc. Chú ýrằng quỹ ủy thác có thể được thành lập bất cứ lúc nào, vì vậy bạn cũng có thể chỉ định một người nào đó là nhà quản thác ngay khi bạn thành lập quỹ ủy thác. Chấp hành viên chỉ thực hiện vai trò của mình khi có người qua đời và khi con cháu của họ đang giải quyết số gia sản thừa kế.