NHNN được giao nghiên cứu thí điểm tiền ảo dựa trên blockchain

Vietstock – NHNN được giao nghiên cứu thí điểm tiền ảo dựa trên blockchain

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là cơ quan chủ trì nghiên cứu, xây dựng và thí điểm tiền ảo dựa trên kỹ thuật blockchain từ năm 2021 tới 2023.

Cụ thể, Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là cơ quan chủ trì nghiên cứu, thí điểm tiền ảo dựa trên kỹ thuật blockchain, thời gian thực hiện từ năm 2021 tới 2023. Tuy nhiên, nội dung chi tiết hơn thì trong Quyết định 942 ko nhắc tới.Quyết định 942 ban hành ngày 15-6 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược vững mạnh chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025 vừa rồi có nhắc tới kế hoạch nghiên cứu thí điểm “tiền ảo”.

Quyết định này tập trung nhiều hơn vào kế hoạch vững mạnh chính phủ điện tử, trong tầm nhìn tới năm 2030 Việt Nam có chỉ số vững mạnh chính phủ điện tử, chính phủ số ở mức độ cao trên thế giới, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu theo xếp hạng của Liên hiệp quốc.

Cùng mang NHNN, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng được giao nhiệm vụ là “đẩy mạnh phong trào nghiên cứu một số kỹ thuật cốt lõi mà Việt Nam có lợi thế, có thể đi tắt đón đầu cũng như có khả năng tạo bứt phá mạnh mẽ như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain) và thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), dữ liệu lớn (Big Data) tạo điều kiện ứng dụng nhiều kỹ thuật số tiên tiến trong triển khai chính phủ số”.

Theo đấy, cơ quan quản lý có thể thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho nhiều siêu thị kỹ thuật số nghiên cứu, vững mạnh nhiều ứng dụng kỹ thuật mới cho chính phủ số.

Tại Việt Nam, khái niệm tiền ảo, tiền mã hóa, tiền điện tử, tiền kỹ thuật số chưa được phân định rõ ràng, và thường được gọi chung mang nhiều đồng tiền mã hóa trên thế giới như bitcoin. Nhiều quy định hiện nay chỉ mới đề cập khái niệm tiền điện tử được tiêu dùng trong thanh toán giao dịch.

Ngân hàng Nhà nước trước đấy nhiều lần khẳng định bitcoin và nhiều loại tiền ảo, hay tiền mã hóa khác hoàn toàn ko được thừa nhận và pháp luật bảo vệ.

Ko chỉ có NHNN, Bộ Tài chính hồi cuối tháng 3 vừa qua cũng cho biết đã xây dựng thương hiệu tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo. Bộ này cũng tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động quản lý, giám sát liên quan, nhằm mục tiêu xây dựng khuôn khổ pháp lý quản lý tài sản mã hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong thời gian qua, giá nhiều loại đồng tiền mã hóa trên thế giới tăng mạnh khiến cho tiền chảy vào đầu tư nhiều loại tiền mã hóa rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều hoạt động lừa đảo đầu tư tài chính liên quan tới loại tài sản ko được thừa nhận này cũng đồng thời nở rộ.

Dũng Nguyễn