Mặc dù chỉ mới bắt đầu mùa báo cáo tài chính quý 4/2023, nhiều doanh nghiệp đã công bố mức lợi nhuận hàng năm với số liệu ấn tượng chưa từng thấy.

Nhiều tổ chức tài chính và doanh nghiệp đã công bố ước tính lợi nhuận năm 2023, mang lại nhiều thông tin tích cực và kết quả ấn tượng. Dưới đây là một số điểm đáng chú ý:

Vietcombank:

Lợi nhuận trước thuế tăng 10,2% so với năm 2022.
Ước tính lợi nhuận hợp nhất trước thuế có thể đạt khoảng 41.200 tỷ đồng, với lợi nhuận riêng lẻ vượt 40.400 tỷ đồng.
BIDV:

Dự kiến lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 27.400 tỷ đồng.
MB (Tập đoàn Ngân hàng Quân đội):

Ước tính lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đạt hơn 26.000 tỷ đồng.
VietinBank:

Thông báo vượt kế hoạch, với ước tính lợi nhuận riêng lẻ năm 2023 là 22.500 tỷ đồng.
LPBank (LPB):

Công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023 với lợi nhuận vượt 7.000 tỷ đồng, tăng trưởng 24%, hoàn thành 117%.


Chứng khoán VIX và Chứng khoán BIDV:

Thiết lập mức đỉnh lợi nhuận mới, với VIX lãi sau thuế 966 tỷ năm 2023 (gấp 3 lần so với cùng kỳ) và Chứng khoán BIDV lãi 509 tỷ (gấp 3,4 lần so với cùng kỳ).


DNSE (Daiwa Securities Group Inc.):

Mức lợi nhuận sau thuế tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ, đạt 229 tỷ đồng, cao nhất lịch sử.
Chứng khoán Kafi và Chứng khoán DSC:

LNST Chứng khoán Kafi tăng 5,4 lần lên 128 tỷ, LNST Chứng khoán DSC tăng 2,6 lần lên 120 tỷ.


Chứng khoán VPBankS:

Lãi sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng, đạt tăng trưởng ấn tượng liên tiếp trong 2 năm 2022 và 2023.


Cảng Đình Vũ (DVP):

Mặc dù lợi nhuận gộp giảm 27%, LNST DVP vẫn tăng 16% nhờ doanh thu tài chính và khoản lợi nhuận khác.


Cảng Đà Nẵng và Cảng Đồng Nai:

Cảng Đà Nẵng và Cảng Đồng Nai lập đỉnh lợi nhuận năm 2023, tăng 2% và 26% so với cùng kỳ.


Sonadezi Giang Điền (SZG):

Cả năm 2023, SZG ghi nhận doanh thu 425,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 189,7 tỷ đồng, tăng 16,5% và 71,5% so với năm trước.


FPT:

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng 19,6% và 20,1% lần lượt, với 52.618 tỷ đồng và 9.203 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận.


CTCP Nhựa Tiền Phong (NTP):

Công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, gấp đôi năm 2022, lập kỷ lục mới.


CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG):

Lập kỷ lục mới với lợi nhuận trước thuế 376 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế 296 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước.


CTCP Bột giặt Net (Netco):

Lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, gấp đôi năm 2022 và vượt qua kỷ lục lợi nhuận năm 2022.


CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1):

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 116 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ và là mức lợi nhuận cao