Novaland phát hành thêm cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu cho HSBC
© Reuters.

Investing.com — CTCP Tập đoàn đầu tư Địa ốc No Va (HM:NVL) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành thêm 5.952.034 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu 57,5 trái phiếu cho trái chủ là HSBC. Tỷ lệ chuyển đổi 103.513,64 cổ phiếu/trái phiếu. Giá chuyển đổi được xác định là 44.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi này đã được chình tương ứng sở hữu mức giảm của cổ phiếu theo Điều khoản chuyển đổi.

Đợt phát hành trước ấy là vào năm 2018, Novaland đã phát hành 1.200 trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá là 200.000 USD/trái phiếu, lãi suất 5,5%/năm. Số trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 27/4/2023. Nhiều trái chủ đã liên tục thực hiện chuyển đổi trái phiếu từ năm 2018 tới nay và mức giá chuyển đổi được xác định lại hàng năm. Tới năm 2020 mức giá giá chuyển đổi là 60.000đ/cp (mức trung bình giá của 10 phiên trước ngày cơ cấu). Trong quý 1 do Novaland chia thưởng tỷ lệ 36% nên giá chuyển đổi được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng về 44.000 đồng.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá: