PV Power doanh thu giảm 7% trong tháng 5© Reuters.

Investing.com — Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (HM:POW) công bố tình hình cung cấp, buôn bán tháng 5/2021 mang tổng doanh thu ước tính sắp 2.537 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch tháng. Luỹ kế 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PV Power ước đạt hơn 12.749 tỷ đồng.

Trong đấy, nhà máy thủy điện Đakđrinh và nhà máy điện Vũng Áng 1 vượt kế hoạch tháng, nhà máy điện Cà Mau 1&2, nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và 2 cùng ko hoàn thành kế hoạch.

Bên cạnh ra, nhu cầu phụ tải tháng 5 ở nhà máy điện Cà Mau 1&2 giảm mạnh do nhiều tỉnh thành phố tiến hành bí quyết ly xã hội lúc dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Nhiều nhà máy còn lại ko được huy động nhiều do giá thị trường thấp. Chính vì vậy, doanh thu tháng 5 đạt 2.537 tỷ đồng, tương đương 79% kế hoạch tháng và giảm 7% so mang cùng kỳ năm trước.

Hiện tại, ban quản lý dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 -4 tiếp tục xem xét lực chọn nhà thầu mọi gói thầu EPC, tiếp tục công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng sắm bán khí và hợp đồng sắm bán điện cho dự án. Năm 2021, PV Power đặt kế hoạch doanh thu 28.403,6 tỷ đồng, giảm 6% so mang thực hiện năm 2019 và lãi trước thuế 1.548 tỷ đồng, giảm 42%. Qua quý đầu năm, tổng công ty đã thực hiện 27% kế hoạch doanh thu và 44% kế hoạch lợi nhuận. Kế hoạch trong tháng 6, POW đề ra mục tiêu sản lượng dự kiến 1,7 tỷ kWh và doanh thu 2.503 tỷ đồng.