PVcomBank: Thu dịch vụ tăng mạnh, lãi trước thuế quý 1 đạt gần 11 tỷ đồngPVcomBank: Thu dịch vụ tăng mạnh, lãi trước thuế quý 1 đạt sắp 11 tỷ đồng

Vietstock – PVcomBank: Thu dịch vụ tăng mạnh, lãi trước thuế quý 1 đạt sắp 11 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1, lãi trước và sau thuế Ngân hàng đạt sắp 11 tỷ đồng và sắp 9 tỷ đồng, giảm lần lượt 32% và 42% so sở hữu cùng kỳ năm trước.

Trong quý đầu năm 2021, nguồn thu chính của PVcomBank tăng 31% so sở hữu cùng kỳ năm trước, đem về hơn 510 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Thu từ dịch vụ tăng tới 66%, đạt sắp 71 tỷ đồng. Trong ấy, chủ yếu là thu từ dịch vụ thanh toán, buôn bán và dịch vụ bảo hiểm, thu khác.

Tuy nhiên, nhiều nguồn thu ngoại trừ lãi khác lại sụt giảm so sở hữu cùng kỳ như lãi từ chọn bán chứng khoán buôn bán (-55%), lãi từ chọn bán chứng khoán đầu tư (-75%)…

Kỳ này, Ngân hàng chỉ dành sắp 39 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 44% so sở hữu cùng kỳ năm trước. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế quý 1 đạt sắp 11 tỷ đồng và sắp 9 tỷ đồng, lần lượt giảm 32% và 42% so sở hữu cùng kỳ. Theo kế hoạch lãi trước thuế cả năm 2021 là 88.3 tỷ đồng đã được đề ra, PVcomBank đã thực hiện được 12.5% mục tiêu sau quý đầu năm.

Kết quả buôn bán quý 1/2021 của PVcomBank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTCT hợp nhất quý 1/2021 của PVcomBank

Tính tới cuối quý 1, tổng tài sản của PVcomBank tăng nhẹ 2% so sở hữu đầu năm, lên mức hơn 185,564 tỷ đồng. Trong ấy, tiền gửi tại NHNN tăng 85% (12,267 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 2% (85,798 tỷ đồng)… Tiền gửi khách hàng cũng tăng 6%, ghi nhận 153,335 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của PVcomBank tính tới 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTCT hợp nhất quý 1/2021 của PVcomBank

Tính tới ngày 31/03/2021, tổng nợ xấu PVcomBank xấp xỉ sở hữu đầu năm, ở mức 2,626 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ dưới tiêu chuẩn (-2%) và nợ nghi ngờ (-4%) có giảm nhẹ so sở hữu đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ mức 3.12% xuống còn 3.06%.

Tại thời điểm cuối quý 1, Ngân hàng còn ghi nhận hơn 5,766 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành.

Chất lượng nợ vay của PVcomBank tính tới 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của PVcomBank

Tính tới 31/03/2021, PVcomBank có 2 cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (52% vốn) và Morgan Stanley International Holdings Inc (7% vốn).

 

Hàn Đông