Quy định mới về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định UKVFTAQuy định mới về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định UKVFTA

Vietstock – Quy định mới về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định UKVFTA

Đối có hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, trường hợp lô hàng có trị giá dưới 6.000 euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ (C/O). Có lô hàng có trị giá trên 6.000 euro, áp dụng cơ chế C/O do cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền cấp.

Có lô hàng có trị giá dưới 6,000 euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ (C/O). Ảnh minh họa

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-BCT quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA).

Thông tư nêu rõ, để hưởng ưu đãi thuế quan theo UKVFTA, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cần được nộp cho cơ quan hải quan Việt Nam trong thời gian 2 năm đề cập từ thời điểm nhập khẩu. Cơ quan hải quan có thể đề nghị bản dịch trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ ko cần bằng tiếng Anh.

Theo Thông tư, cơ chế chứng nhận xuất xứ trong UKVFTA được triển khai như sau: Đối có hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam: (1) Có lô hàng có trị giá dưới 6,000 euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ; (2) Có lô hàng có trị giá trên 6.000 euro, áp dụng cơ chế C/O do cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền cấp.

Đối có hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam: (1) Có lô hàng có trị giá dưới 6,000 euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ; (2) Có lô hàng có trị giá trên 6.000 euro, chỉ có nhà xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định của UK mới được tự chứng nhận xuất xứ.

Quy định về tự chứng nhận xuất xứ đối có hàng hóa từ Việt Nam

Nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định lúc hàng hóa có xuất xứ Việt Nam và đáp ứng quy định khác của UKVFTA. Nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc chứng từ thương mại khác có đủ thông tin về hàng hóa, bằng bí quyết đánh máy, đóng dấu hoặc in nội dung lời văn khai báo xuất xứ hàng hóa trên chứng từ.

Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ có thể phát hành sau lúc xuất khẩu hàng hóa có điều kiện được xuất trình tại nước thành viên nhập khẩu ko muộn hơn 2 năm hoặc theo quy định của Nước thành viên nhập khẩu đề cập từ lúc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Nước thành viên nhập khẩu.

Trong vòng 3 ngày làm việc đề cập từ ngày phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, nhà xuất khẩu khai báo, đăng tải chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chứng từ liên quan tới lô hàng xuất khẩu theo quy định từ điểm c tới điểm h khoản 1 Điều 15 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại liên hệ www.ecosys.gov.vn của Bộ Công Thương.

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa có hiệu lực 12 tháng đề cập từ ngày phát hành tại nước thành viên xuất khẩu và cần nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực.

Thông tư số 02/2021/TT-BCT có hiệu lực đề cập từ ngày 26/7/2021.

Nhật Quang