Sacombank chốt thời gian bán 81.5 triệu cp quỹ Sacombank chốt thời gian bán 81.5 triệu cp quỹ 

Vietstock – Sacombank chốt thời gian bán 81.5 triệu cp quỹ 

Ngày 22/06/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HM:STB) (Sacombank, HOSE: STB) vừa công bố phương án cụ thể về việc bán hết hơn 81.5 triệu cp quỹ.

* Cổ phiếu quỹ hình thành sau lúc sáp nhập mang Phương Nam sẽ được Sacombank bán hết?

Cụ thể, Sacombank đăng ký bán hết tổng số sắp 81.5 triệu cp quỹ trong thời gian dự kiến từ ngày 01-30/07/2021. Phía Sacombank cho biết mục đích bán cổ phiếu quỹ nhằm thực hiện theo Đề án tái cấu trúc sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, đồng thời để tăng nguồn vốn tự có và bổ sung nguồn vốn marketing của Ngân hàng.

Sacombank cho biết trong số cổ phiếu dự kiến giao dịch, tối đa có 20,087 cổ phiếu sẽ được bán theo phương thức thỏa thuận.

Trước ấy, ngày 12/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 1473/2021/CV-TGĐ ngày 03/06/2021 của Sacombank. 

UBCKNN cũng đã đề nghị NHNN có ý kiến về việc bán cổ phiếu quỹ của Sacombank theo Đề án tái cơ cấu và gửi về UBCKNN trước ngày 14/06/2021 để UBCKNN trả lời Sacombank về tài liệu báo cáo giao dịch bản cổ phiếu quỹ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu STB của Sacombank được xem là một trong những mã dẫn sóng “cổ phiếu vua” thời gian qua. STB đã tăng sắp 80% so mang đầu năm, kết phiên 22/06 tại mức giá 30,200 đồng/cp. Thanh khoản tại STB cũng luôn duy trì cao, bình quân sắp 36 triệu đơn vị/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu STB từ đầu năm tới nay
Nguồn: VietstockFinance

Sau thương vụ Ngân hàng Phương Nam sáp nhập vào Sacombank, đẩy nhà băng này góp mặt vào nhóm nó nợ xấu cao nhất trong hệ thống. Sau ấy, Sacombank đã từng bước xử lý nợ xấu tồn đọng này và rút dần tỷ lệ nợ xấu về dưới 2%.

Sacombank là một trong số ít những ngân hàng có nợ xấu tính tới ngày 31/03/2021 giảm so mang đầu năm (-8%), Sacombank chỉ còn hơn 5,292 tỷ đồng nợ xấu. Trong ấy, giảm mạnh nhất là nợ nghi ngờ (-31%), kế ấy là nợ có khả năng mất vốn (-5%). Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 1.7% hồi đầu năm xuống chỉ còn 1.48%. 

Tỷ lệ nợ xấu của Sacombank qua từng năm
Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Hàn Đông