SRA dự kiến chính sách chi trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu cho năm 2021© Reuters.

Investing.com — CTCP Sara Việt Nam (HN:SRA) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT trình kế hoạch doanh thu năm nay tăng 141% so sở hữu cùng kỳ lên 469 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 134,7 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so sở hữu năm ngoái. Giả dụ đạt được đây là lợi nhuận kỷ lục của siêu thị. Không tính ra, siêu thị cũng đưa ra dự kiến chính sách cổ tức dự kiến cho năm 2021 là 20% bằng cổ phiếu.

Bên cạnh ấy, SRA cũng trình việc tiếp tục phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Khối lượng phát hành là hơn 18,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 42% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền chọn 42 cổ phiếu mới). Vốn điều lệ công ty dự kiến tăng thành 613 tỷ đồng trường hợp phát hành được toàn bộ. Thời gian thực hiện trong năm 2021 sau lúc có chấp thuận của UBCKNN. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, tương đương lượng vốn cần huy động hơn 181 tỷ đồng. Số tiền thu về dùng để đầu tư Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa và bổ sung vốn lưu động. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu theo HĐQT là 70%.

Trong năm 2020, hoạt động của Sara Việt Nam gặp nhiều khó khăn bởi tác động từ đại dịch Covid-19. Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất giảm 34% còn 194 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm tới 64% xuống 26,3 tỷ đồng. Chính vì vậy, siêu thị đã đề nghị ko thực hiện trích lập nhiều quỹ và ko chia cổ tức năm 2020 để tăng cao năng lực tài chính, lớn mạnh nhiều hoạt động buôn bán.