Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đạt 5.47%Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đạt 5.47%

Vietstock – Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đạt 5.47%

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế tính tới thời điểm 21/06/2021 đạt 5.47% so sở hữu cuối năm 2020.

Tổng Cục Thống kê đánh giá, hoạt động phân phối buôn bán của nền kinh tế từng bước được phục hồi, nhu cầu tín dụng của siêu thị và người dân có xu hướng tăng lúc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện nhiều đợt giảm lãi suất trong năm 2020. Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế tính tới thời điểm 21/06/2021 đạt 5.47% so sở hữu cuối năm 2020.

Tính tới thời điểm 21/06/2021, tổng phương tiện thanh toán tăng 3.48% so sở hữu cuối năm 2020 (cùng thời điểm năm 2020 tăng 4.59%). Huy động vốn của nhiều tổ chức tín dụng tăng 3.13% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 4.35%). Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 5.47% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 2.45%).

So sở hữu thời điểm cuối năm 2020, lãi suất trong 6 tháng đầu năm 2021 tương đối ổn định sau lúc giảm mạnh trong năm 2020.

Lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở mức 0.1%-0.2%/năm đối sở hữu tiền gửi ko kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3.1% – 3.8%/năm đối sở hữu tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng tới dưới 6 tháng; 4.0% – 5.9%/năm đối sở hữu tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng tới dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5.6% – 6.7%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối sở hữu một số ngành, lĩnh vực ở mức 4.5%/năm; cho vay bằng đô la Mỹ bình quân ở mức 3.0%-6.0%/năm.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục hướng vào nhiều lĩnh vực phân phối buôn bán, nhiều lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, nhiều dự án BOT, BT giao thông, chứng khoán.

Tỷ giá trung tâm được điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ. Nhờ đấy, tỷ giá và thị trường ngoại tệ nhìn chung ổn định. Hoạt động thanh toán trong nền kinh tế diễn ra an toàn, hiệu quả, thông suốt; khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán tiếp tục được hoàn thiện, thanh toán ko dùng tiền mặt được đẩy mạnh.

Khang Di

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá: