Thị giá vượt đỉnh 2 năm, cổ đông lớn PVI muốn bán bớt cổ phiếuThị giá vượt đỉnh 2 năm, cổ đông lớn PVI muốn bán bớt cổ phiếu

Vietstock – Thị giá vượt đỉnh 2 năm, cổ đông lớn PVI muốn bán bớt cổ phiếu

Tại CTCP PVI (HNX: HN:PVI), Funderburk Lighthouse Limited vừa đăng bán ra 2 triệu cp nhằm hạ sở hữu từ 12.13% xuống còn 11.23% vốn, dự kiến thực hiện từ ngày 21/06-16/07. Trước đó, một cổ đông lớn khác đăng ký bán gần 14 triệu cp.

Cổ đông lớn muốn thoái bớt vốn 

Động thái thoái vốn của Funderburk Lighthouse diễn ra trong bối cảnh thị giá PVI bất ngờ tăng vọt trong thời gian gần đây.

Cụ thể, từ đáy 31,800 đồng/cp lập vào tháng 3/2021, PVI đã tăng giá đến 41%, tạo đỉnh 44,800 đồng/cp tại phiên 14/06. Đà tăng chủ yếu rơi vào tháng 6/2021. Nhìn rộng ra, PVI đã vượt đỉnh giá năm 2019, đạt mức cao nhất từ lúc niêm yết đến nay.

Diễn biến giá cổ phiếu PVI từ 2019 đến 18/06/2021
Nguồn: VietstockFinance

Chiếu theo giá 42,000 đồng/cp (kết phiên sáng 18/06), ước tính Funderburk Lighthouse sẽ thu về 84 tỷ đồng nếu bán ra thành công 2 triệu cp.

Funderburk Lighthouse là 1 trong 3 cổ đông lớn tại PVI, 2 tổ chức còn lại là HDI-Global SE và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đáng chú ý là trước đó, HDI Global SE cũng đã đánh tiếng thoái vốn. Cụ thể, HDI Global SE đăng ký bán hơn 13.8 triệu cp PVI  từ ngày 10/06-09/07. Giả dụ giao dịch thành công, HDI Global SE sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại PVI từ 44.37% (99.18 triệu cp) xuống còn 38.18% (85.34 triệu cp).

Động thái thoái vốn của HDI Global SE được cho là nhằm giảm tỷ lệ sở hữu theo đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Vào giữa tháng 4/2021, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối có HDI Global SE.

Cụ thể hơn, HDI Global SE bị phạt 125 triệu đồng vì có hành vi thực hiện một hoặc một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối có một chứng khoán để trốn hạn chế nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định (từ năm 2017-2019, HDI Global SE đã thực hiện một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối có sắp 15.5 triệu cp để trốn hạn chế nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định).

Bên cạnh ra, HDI Global SE cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng vì vi phạm tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ko kể. Cụ thể, tính tới thời điểm 31/01/2019, HDI Global SE sở hữu tổng cùng hơn 126 triệu cp PVI, bao gồm sở hữu trực tiếp sắp 84 triệu cp PVI, sở hữu hơn 27 triệu cp PVI thông qua Funderburk Lighthouse, sở hữu hơn 15 triệu cp thông qua CTCP Đầu tư Đường Mặt Trời, chiếm 54.64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của PVI, vượt tỷ lệ sở hữu nước ko kể tối đa tại PVI trước ngày 19/04/2019.

Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

Mới đây, HĐQT PVI quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/07/2021. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào 30/07/2021.

Trước đó, tại cuộc họp thường niên hồi tháng 4/2021, ĐHĐCĐ đã ko thông qua 2 tờ trình. 

Thứ nhất, về tờ trình Sửa đổi điều lệ PVI từ 1 người đại diện pháp luật thành 2 người đại diện pháp luật tại Việt Nam. Do còn nhiều ý kiến ko thống nhất, ĐHĐCĐ thống nhất giữ nguyên người đại diện theo pháp luật chỉ có 1 người là Tổng Giám đốc.

Thứ hai, cổ đông thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập đối có Tiến sĩ Christian Hinsch, nhưng lại ko thông qua việc bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại.

Kế hoạch buôn bán 2021

Năm 2021, PVI đặt kế hoạch hợp nhất có tổng doanh thu 10,411 tỷ đồng, tăng 5% so có năm 2020. Mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất đạt 875 tỷ đồng và 729 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 17% và 14%. Kế hoạch Công ty mẹ có doanh thu 986 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 655 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, PVI dự kiến chia cổ tức có tỷ lệ 28.5%. Con số cho năm 2021 dự kiến đạt 24%.

Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Duy Na