Thị trường chứng quyền 18/06/2021: Tốt xấu đan xenThị trường chứng quyền 18/06/2021: Tốt xấu đan xen

Vietstock – Thị trường chứng quyền 18/06/2021: Tốt xấu đan xen

Sắc đỏ tiếp tục chi phối thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 17/06/2021 mang 45 mã giảm giá, 14 mã tăng giá và 7 mã đứng giá. Khối ngoại tậu ròng trở lại mang tổng mức tậu ròng đạt 95.7 ngàn đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Sắc đỏ tiếp tục chi phối thị trường chứng quyền trong phiên giao dịch ngày 17/06/2021 mang 45 mã giảm giá, 14 mã tăng giá và 7 mã đứng giá. Trong ấy, CVHM2102 và CVHM2105 là hai mã chứng quyền giảm mạnh nhất thị trường mang mức giảm lần lượt 9.7% và 7.7%. Ở chiều ngược lại, CVNM2102 và CREE2101 là hai mã dẫn đầu đà tăng mang mức tăng 42.9% và 21.7%.

Khối lượng giao dịch của thị trường chứng quyền trong phiên ngày 17/06/2021 đạt 6.5 triệu đơn vị, giảm 2.88%. Giá trị giao dịch đạt 33.8 tỷ đồng, giảm 14.9% so mang phiên ngày 16/06/2021.

Khối ngoại tậu ròng trở lại trong phiên 17/06/2021 mang tổng mức tậu ròng đạt 95.7 ngàn đơn vị. Trong ấy, CTCH2103 và CPDR2101 là hai mã chứng quyền được khối ngoại tậu ròng nhiều nhất.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 17/06/2021, CVNM2102CREE2101 là hai mã chứng quyền có giao dịch nhộn nhịp nhất. Tuy nhiên, ví như xét về giá trị giao dịch thì CTCB2012 lại là mã dẫn đầu thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý mang thời điểm khởi đầu ngày 18/06/2021, khung giá hợp lý của những chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để ưng ý mang thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của những ngân hàng lớn mang sự hiệu chỉnh kỳ hạn ưng ý mang từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CREE2101 và CVPB2015 hiện đang là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Theo ấy, CMWG2103 và CVRE2102 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường ở mức lần lượt là 7.69 và 6.41 lần.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock