Thị trường chứng quyền Tuần 21-25/06/2021: Duy trì đà tăng?Thị trường chứng quyền Tuần 21-25/06/2021: Duy trì đà tăng?

Vietstock – Thị trường chứng quyền Tuần 21-25/06/2021: Duy trì đà tăng?

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 18/06/2021 trong sắc xanh mang 42 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 19 mã giảm giá. Khối ngoại bán ròng mang tổng mức bán ròng đạt 48.4 ngàn đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 18/06/2021 trong sắc xanh mang 42 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 19 mã giảm giá. Trong đấy, CVNM2102 và CTCH2103 là hai mã tăng mạnh nhất trong phiên này mang mức tăng lần lượt là 36.7% và 11%. Ở chiều ngược lại, CVRE2103 và CVRE2102 là hai mã dẫn đầu đà giảm mang mức giảm 5.6% và 5.4%.

Tổng khối lượng giao dịch của thị trường chứng quyền trong phiên 18/06/2021 đạt 7.5 triệu đơn vị, tăng 15.48%. Giá trị giao dịch đạt hơn 39.7 tỷ đồng, tăng 17.67% so mang phiên ngày 17/06/2021.

Khối ngoại bán ròng trong phiên ngày 18/06/2021 mang tổng mức bán ròng đạt 48.4 ngàn đơn vị. Trong đấy, CHPG2108 và CVHM2106 là hãi mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 18/06/2021, CVHM2102 và CREE2101 là hai mã chứng quyền có giao dịch rầm rộ nhất. Tuy nhiên, trường hợp xét về giá trị giao dịch thì CFPT2016 lại là mã dẫn đầu thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý mang thời điểm khởi đầu ngày 21/06/2021, khung giá hợp lý của nhiều chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để thích hợp mang thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của nhiều ngân hàng lớn mang sự hiệu chỉnh kỳ hạn thích hợp mang từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CFPT2016CREE2101 hiện đang là hai mã có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở thường sẽ càng lớn. Theo đấy, CMWG2103 và CVRE2102 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường ở mức lần lượt là 8.49 và 6.63 lần.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock