Thời Covid, giải pháp nào gỡ khó cho người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam?Thời Covid, giải pháp nào gỡ khó cho người nước ko kể tậu nhà ở Việt Nam?

Vietstock – Thời Covid, giải pháp nào gỡ khó cho người nước ko kể tậu nhà ở Việt Nam?

Lôi kéo đầu tư thông qua kênh bán nhà ở cho người nước ko kể, bao gồm cả căn hộ và nhà ở riêng lẻ, đã được luật hóa tại Luật Nhà ở 2014 và tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật này (Nghị định 99). Trong bối cảnh cung nhà thương mại lớn hơn cầu, thị trường cần được mở rộng ra bên ko kể. Nhưng dịch bệnh đang làm khó cho hoạt động tậu bán này.

Việc bán nhà ở cho người nước ko kể còn góp phần thực hiện định hướng khuyến khích xuất khẩu hàng hóa Việt Nam. Ảnh: H.P

Cũng là xuất khẩu

Để đa dạng hóa sản phẩm có nhiều loại hình sản phẩm chất lượng cao, trong lúc nhiều siêu thị bất động sản trong nước còn mỏng về vốn, chưa bước chân ra được thị trường quốc tế, thì việc tạo điều kiện cho người nước ko kể tậu là thiết yếu.

Việc bán nhà ở cho người nước ko kể còn góp phần thực hiện định hướng khuyến khích xuất khẩu hàng hóa Việt Nam, lúc việc bán nhà ở cho người nước ko kể thuộc loại hình xuất khẩu tại chỗ, ko kể xuất khẩu vật liệu xây dựng như gạch ngói, xi măng, sắt thép,… vốn khó xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, còn là kênh xuất khẩu lao động tại chỗ an toàn và truyền bá sức sáng tạo, năng lực xây dựng và hình ảnh thực tế của Việt Nam ra bên ko kể.

Mặt khác, sản phẩm xuất khẩu là nhà ở, người tậu ko thể mang ra khỏi Việt Nam được, mà ở lại Việt Nam tạo gắn bó lâu dài giữa người tậu có Việt Nam. Mọi khách hàng này tiếp tục góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại, giao lưu văn hóa,… giữa Việt Nam có nhiều nước.

Kèm theo, nhiều nội dung vừa nêu là nhiều mặt tích cực của chính sách bán nhà ở cho người nước ko kể. Luật Nhà ở 2014, cũng như Nghị định 99 đã tính tới nhiều mặt trái của việc thực hiện chính sách này, nên đã quy định nhiều điều kiện mà người nước ko kể cần có để có thể được tậu và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Vấn đề là do dịch Covid-19, rất nhiều cá nhân người nước ko kể ko thể vào Việt Nam để được “đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh của Việt Nam”, nên việc thực hiện nhiều giao dịch tậu bán nhà ở tại Việt Nam xem như bất khả thi.

Sở hữu nhiều quy định ràng buộc này, trong tình hình cụ thể hiện nay, liệu có giải pháp nào để người nước ko kể có nhu cầu tậu nhà ở tại Việt Nam, nhưng vì dịch nên tạm thời ko vào Việt Nam được, vẫn có thể ký phối hợp đồng tậu nhà ở có chủ đầu tư, thực hiện được nhiều giao dịch thanh toán tậu bán nhà ở theo đúng nhiều quy định của luật pháp hiện hành?

Đặc biệt, đối có những trường hợp người nước ko kể đã đặt cọc theo thỏa thuận đã ký có chủ đầu tư, cần vào để ký hợp đồng tậu bán chính thức và thanh toán theo đúng tiến độ thỏa thuận đã ký.

Mọi quy định về đối tượng người nước ko kể được tậu nhà ở tại Việt Nam bao gồm (theo điều 159 Luật Nhà ở 2014) :

(a) Tổ chức, cá nhân nước ko kể đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật có liên quan;

(b) Siêu thị có vốn nước ko kể, chi nhánh, văn phòng đại diện của siêu thị nước ko kể, quỹ đầu tư nước ko kể và chi nhánh ngân hàng nước ko kể đang hoạt động tại Việt Nam;

(c) Cá nhân nước ko kể được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối có hai đối tượng (a) và (b), hiện ko có nhiều vướng mắc gì lớn lúc làm thủ tục tậu nhà ở tại Việt Nam, bởi họ luôn có đại diện hợp pháp tại Việt Nam để thực hiện nhiều thủ tục thiết yếu.

Kèm theo trong thực tế, hai nhóm đối tượng này cũng vẫn gặp cần một số khó khăn trong thủ tục hành chính liên quan tới hàng loạt nhiều quy định khác của Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước.

Luật đã rõ, nhưng vẫn khó

Theo số liệu thống kê, mặc dù Luật Nhà ở 2014 đã có quy định cho phép người nước ko kể được tậu và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, nhưng tới nay, sau hơn sáu năm, mới có 1.907 căn hộ chung cư bán được cho người nước ko kể. Con số này rõ ràng là rất thấp so có lượng cung 64.667 căn chung cư của cả nước riêng trong năm 2019 – một năm trước lúc có đại dịch Covid-19. Điều này phần nào cho thấy luật pháp, chính sách đã có nhưng khó đi vào cuộc sống, chắc một phần do sự phức tạp, chồng chéo của hệ thống luật pháp hiện hành.

Để người chưa vào Việt Nam được cũng tậu được nhà

Xin đề cập tới đối tượng (c) là “cá nhân nước ko kể được phép nhập cảnh vào Việt Nam” được phép tậu và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Điều 74 Nghị định 99 quy định: “đối có cá nhân nước ko kể thì cần có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và ko thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam”.

Vấn đề là do dịch Covid-19, rất nhiều cá nhân người nước ko kể ko thể vào Việt Nam để được “đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh của Việt Nam”, nên việc thực hiện nhiều giao dịch tậu bán nhà ở tại Việt Nam xem như bất khả thi. Đây là một rào cản đối có việc lôi kéo đầu tư thông qua kênh bán nhà ở cho người nước ko kể.

Vậy có giải pháp thích hợp nào để vừa tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, vừa giải quyết được rào cản này? Nghiên cứu về nhiều quy định của luật pháp về nhà ở, cho thấy, dù giải pháp nào thì cũng cần bảo đảm được hai đề nghị sau:

– Cá nhân nước ko kể cần được phép nhập cảnh vào Việt Nam (điều 159 Luật Nhà ở);

– Thực hiện thanh toán tiền tậu, thuê nhà ở thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam (điều 162 Luật Nhà ở).

Như vậy trong bối cảnh hiện nay do cản trở của đại dịch Covid-19, nhiều người nước ko kể, bao gồm cả những người đã đặt cọc theo thỏa thuận có nhiều chủ đầu tư tại Việt Nam, liệu có thể hoàn tất việc tậu nhà ở tại Việt Nam theo bí quyết sau đây ko?

– Chủ đầu tư (có nhà ở để bán theo quy định) lên danh sách người nước ko kể đã đăng ký tậu nhà ở có họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu… Mọi hộ chiếu này ko vi phạm nhiều quy định nhập cảnh của Việt Nam. Đồng thời, người đăng ký tậu nhà cần cam kết về việc chưa có nhiều vi phạm gì đối có luật pháp Việt Nam tới thời điểm cam kết (ví như có nhiều vi phạm, cần có giải trình kèm theo rõ ràng).

Chủ đầu tư thay mặt nhiều người tậu báo cáo tới nhiều cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định việc nhập cảnh vào Việt Nam của nhiều cá nhân này là được phép trong tương lai, ví như ko có những thay đổi gì trong hộ chiếu tại lần nhập cảnh sắp tới;

– Cả chủ đầu tư và khách tậu nhà đều có cam kết có nhau và có cơ quan quản lý nhà nước rằng sẽ thực hiện hoàn tất việc tậu bán nhà ở trong một thời hạn nhất định theo đúng nhiều quy định của pháp luật Việt Nam lúc biên giới mở cửa trở lại bình thường và khách hàng được phép nhập cảnh vào Việt Nam;

– Cùng có nhiều việc trên, chủ đầu tư có thể lựa chọn tổ chức tín dụng; báo cáo có nhiều cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam về giao dịch ngoại hối để tậu nhà ở tại Việt Nam. Sau lúc nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư hướng dẫn khách tậu thanh toán tiền tậu nhà ở thông qua tổ chức tín dụng được xác nhận ấy;

– Trên cơ sở nhiều cam kết và nội dung thực hiện của người tậu nhà, cũng như của chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có văn bản cho phép chủ đầu tư và người nước ko kể tậu nhà ở được phép thực hiện nhiều giao dịch tậu, bán nhà ở qua giao dịch điện tử để hoàn tất nhiều giao dịch tậu bán, bao gồm cả việc ký phối hợp đồng tậu bán qua giao dịch điện tử được xác định là hợp pháp;

– Ngoại trừ ra, chủ đầu tư và người tậu nhà có thể thực hiện việc ký phối hợp đồng tậu bán và giao dịch bằng bí quyết xác thực chữ ký trên hợp đồng tậu bán gốc tại nước sở tại qua Đại sứ quán Việt Nam hoặc nhiều đơn vị công chứng được xác nhận đủ điều kiện.

Giải pháp gợi ý nêu trên có thể chưa toàn bộ, bởi chỉ mới là gợi ý, nhưng hy vọng sẽ được nhiều nhà quản lý trực tiếp nhiều giao dịch tậu bán nhà ở tại Việt Nam xem xét, tìm bí quyết tháo gỡ cho nhiều siêu thị bất động sản.

TS. Phan Hữu Thắng – Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam