Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 775 ngàn tỷ đồngTổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 775 ngàn tỷ đồng

Vietstock – Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 775 ngàn tỷ đồng

Tiến độ thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 đạt khá trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ước tính đạt 57.7% dự toán năm. Chi ngân sách được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của những đơn vị tiêu dùng ngân sách, ưu tiên chi cho những hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 bằng 57.7% dự toán năm

 

Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 775 ngàn tỷ đồng, bằng 57.7% dự toán năm, trong đấy thu nội địa đạt 633.1 ngàn tỷ đồng, bằng 55.9%; thu từ dầu thô 18.5 ngàn tỷ đồng, bằng 79.8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 122.8 ngàn tỷ đồng, bằng 68.8%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực nhà hàng Nhà nước bằng 52.9% dự toán năm; thu từ nhà hàng có vốn đầu tư nước ko kể (ko nói dầu thô) bằng 57.1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ko kể Nhà nước bằng 58.7%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 694.4 ngàn tỷ đồng, bằng 41.2% dự toán năm, trong đấy chi thường xuyên đạt 501 ngàn tỷ đồng, bằng 48.3%; chi đầu tư lớn mạnh 133.9 ngàn tỷ đồng, bằng 28.1%; chi trả nợ lãi 56.8 ngàn tỷ đồng, bằng 51.6%.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2021 theo giá hiện hành ước đạt 1,169.7 ngàn tỷ đồng, tăng 7.2% so mang cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều mức tăng 3% của năm 2020.  Mức tăng này phản ánh kết quả của những giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hiệu quả những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối mang cùng đồng nhà hàng, cũng như xu hướng đón đầu dòng vốn FDI đang chuyển dịch vào Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 được kiểm soát. 

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 2/2021 theo giá hiện hành ước tính đạt 661.1 ngàn tỷ đồng, tăng 7.8% so mang cùng kỳ năm trước, trong đấy vốn khu vực Nhà nước tăng 7%; khu vực ko kể Nhà nước tăng 8.5%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ko kể tăng 6.9%.

Nhật Quang