Từ ngày 1.7.2021, luật Cư trú 2020 quy định đăng ký thường trú, tạm trú thế nào?Từ ngày 1.7.2021, luật Cư trú 2020 quy định đăng ký thường trú, tạm trú thế nào?

Vietstock – Từ ngày 1.7.2021, luật Cư trú 2020 quy định đăng ký thường trú, tạm trú thế nào?

Theo luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1.7.2021, công dân đủ điều kiện để đăng ký thường trú thì cơ quan đăng ký cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1.7.2021. Đáng chú ý là quy định, thay vì cấp sổ hộ khẩu, lúc công dân đủ điều kiện để đăng ký thường trú thì cơ quan đăng ký cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Luật cư trú 2020 quy định nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú. Còn nơi cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi ko có đơn vị hành chính cấp xã (sau đây gọi chung là đơn vị hành chính cấp xã).

Thủ tục đăng ký thường trú

Luật Cư trú 2020 quy định những thủ tục đăng ký thường trú, cụ thể như sau: Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tới cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú. Lúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa toàn bộ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc nói từ ngày nhận được hồ sơ toàn bộ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì bắt buộc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người đã đăng ký thường trú mà chuyển tới chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng nói từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Đồng thời, luật Cư trú 2020 quy định một số địa điểm ko được đăng ký thường trú, cụ thể như sau:  Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng; Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất ko đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật; Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất; Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế trong những trường hợp nào?

Luật Cư trú 2020 quy định cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi ko có đơn vị hành chính cấp xã.

Đăng ký cư trú là việc thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú và khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú.

Trong ấy, những trường hợp quyền tự do cư trú của công dân bị hạn chế được quy định tại luật Cư trú 2020, cụ thể như sau: Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam.

Người đang chấp hành án phạt tù, cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo ko giam giữ; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách; Người bị phương pháp ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cùng đồng; Địa điểm, khu vực phương pháp ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh; Những trường hợp khác theo quy định của luật…

Liên quan luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1.7.2021 còn quy định, trường hợp có thay đổi thông tin về cư trú thì công dân bắt buộc khai báo lại sở hữu cơ quan đăng ký cư trú để rà soát, điều chỉnh thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú; lúc đủ điều kiện theo quy định của Luật này thì bắt buộc làm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

Bích Ngân