Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước vừa công bố quyết định xử phạt đối với 4 doanh nghiệp, với tổng số phạt vượt qua con số 1 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Chứng Khoán Đại Việt là doanh nghiệp chịu mức phạt cao nhất, lên đến 435 triệu đồng…

CTCP Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia đã bị áp đặt mức phạt là 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin. Cụ thể, công ty không đưa ra các tài liệu quan trọng như báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu năm 2020 và 2021, báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2021, tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu bán niên năm 2021, tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu năm 2020, báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện các cam kết đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, và báo cáo tài chính năm 2022.

Ngoài ra, công ty cũng vi phạm về thời hạn công bố thông tin khi không tuân thủ đúng các thời điểm quy định. Cụ thể, báo cáo tài chính bán niên năm 2022, báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021 và 2022, tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu bán niên năm 2021 và 2022, kết quả chào bán trái phiếu mã trái phiếu AGGH2122001, và báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được công bố không đúng theo quy định.

CTCP Chứng khoán Đại Việt bị phạt số tiền lớn nhất, 435 triệu đồng, cho 2 lỗi vi phạm.
CTCP Chứng khoán Đại Việt bị phạt số tiền lớn nhất, 435 triệu đồng, cho 2 lỗi vi phạm.

CTCP Chứng Khoán Đại Việt đã bị xử phạt tổng cộng 435 triệu đồng do vi phạm 2 điều. Trong đó, 85 triệu đồng là tiền phạt vì không duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ. Đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán, Chứng Khoán Đại Việt bị phạt 350 triệu đồng. Mặc dù đã được chấp thuận là công ty đại chúng, nhưng công ty này không thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. Ngoài việc phải nộp tiền phạt, công ty còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày, theo quy định tại Nghị Định 156.

CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã: HDC) đã vi phạm 3 điều, đồng thời bị phạt tổng cộng 235 triệu đồng. Trong đó, 60 triệu đồng là tiền phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn liên quan đến tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022. Công ty cũng bị phạt 25 triệu đồng vì không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị, tiền lương của Tổng Giám Đốc (Giám Đốc) và các nhà quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên.

Ngoài ra, CTCP Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu còn phải nộp phạt 150 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn về Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022, cùng với việc công bố thông tin sai lệch. Trong trường hợp này, công ty đã cung cấp thông tin sai lệch về tỷ lệ sở hữu tại trang 29 trong thuyết minh báo cáo tài chính riêng năm 2022. Cụ thể, mặc dù công ty sở hữu toàn bộ 100% của Công Ty TNHH MTV Quản Lý Bất Động Sản và Dịch Vụ Hodeco, nhưng thuyết minh ghi nhận công ty chỉ sở hữu 80% (tương đương 8 tỷ đồng) của công ty con nêu trên.

CTCP Đầu Tư Sao Thái Dương (mã: SJF) vừa bị phạt 267,5 triệu đồng do hai hành vi vi phạm. Trước hết, công ty đã công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho quý 2 năm 2022 và quý 4 năm 2022 với nội dung sai lệch ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Thông tin này không khớp với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét, cũng như báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Công ty bị buộc phải điều chỉnh thông tin và bị phạt 175 triệu đồng.

Thứ hai, công ty không công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 sau khi chúng đã được kiểm toán. Đồng thời, công ty cũng không đưa ra đúng thời hạn các tài liệu, bao gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 sau khi chúng đã được soát xét, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, cũng như báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của các quý IV/2022, quý II và III/2023.