VCP: Cổ đông lớn nhộn nhịp mua vào bán ra
VCP: Cổ đông lớn nhộn nhịp tìm vào bán ra
Vietstock – VCP: Cổ đông lớn nhộn nhịp tìm vào bán ra

Ông Nguyễn Tuấn Anh vừa báo cáo đã bán ra 7 triệu cp VCP của CTCP Xây dựng và Lớn mạnh Năng Lượng VCP (UPCoM: VCP), hạ sở hữu từ 16.3% xuống còn 7.0% vốn.

Giao dịch được thực hiện vào ngày 15/06. VCP ghi nhận khối lượng giao dịch thỏa thuận phiên 15/06 bằng đúng 7 triệu cp, giá trị đạt 214.2 tỷ đông tương ứng trung bình 30,600 đồng/cp.

Trong lúc ấy, cổ đông lớn nhất Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (HN:PVI) (POF) thông báo đã đăng ký bán hơn 10.5 triệu cp VCP từ ngày 16/06-15/07. Giả dụ giao dịch thành công trọn vẹn, POF sẽ hạ sở hữu từ mức 17.7% xuống còn 3.7% vốn.

Ở chiều ngược lại, một cổ đông lớn khác là bà Phạm Thu Huyền đã vào sắp 2.3 triệu cp, nâng sở hữu từ 9.3% lên thành 12.3% vốn. Giao dịch diễn ra ngày 16/06 mang giá trị hơn 70 tỷ đồng.

Về phía VCP, siêu thị vừa phân phối hơn 18 triệu cp cho 493 cổ đông. Đây là đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo phương án đã được thông qua trước ấy. Lượng cổ phiếu này có ngày giao dịch thứ 1 vào 23/06. Vốn điều lệ VCP theo ấy nâng từ mức 570 tỷ đồng lên thành 752 tỷ đồng.

Duy Na