‘Vênh’ số liệu diện tích nhà ở bình quân đầu người?‘Vênh’ số liệu diện tích nhà ở bình quân đầu người?

Vietstock – ‘Vênh’ số liệu diện tích nhà ở bình quân đầu người?

Kết quả công bố về diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2020 của Tổng cục Thống kê khác với Bộ Xây dựng.

Mục tiêu về diện tích nhà ở bình quân đầu người vẫn chưa đạt. Ảnh: Lê Quân

Theo kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê mới công bố, có hai chỉ số đo lường liên quan là chất lượng nhà ở và diện tích nhà ở bình quân đầu người. Tổng cục Thống kê nhận định, chất lượng nhà ở của các hộ gia đình nước ta ở mức khá cao. Năm 2020, tỷ lệ hộ gia đình sống trong nhà kiên cố và bán kiên cố lên tới 95,6%, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ hộ gia đình sống trong nhà thiếu kiên cố và nhà đơn sơ, không hẳn là do điều kiện kinh tế kém mà đôi khi do điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán lâu đời, ví dụ các hộ gia đình khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Trung du và miền núi phía bắc.

Bên cạnh đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người trên cả nước đạt 25,2 m2, tăng 7,3 m2 so với năm 2010, tương ứng tăng 40,8%. Diện tích nhà ở bình quân đầu người lớn nhất là ở khu vực Đồng bằng sông Hồng và thấp nhất khu vực Tây nguyên. Diện tích này cao nhất ở nhóm giàu nhất, cao gần gấp đôi (1,8 lần) nhóm nghèo nhất.

Nhưng trước đó, tại Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2016 – 2020) của Bộ Xây dựng diễn ra cuối năm 2020, cơ quan này chỉ rõ duy nhất nhóm chỉ tiêu không đạt kế hoạch là diện tích bình quân nhà ở toàn quốc chỉ đang ở mốc 24 m2 sàn/người, thấp hơn so với mục tiêu đề ra là 25 m2 sàn/người vào năm 2020. Như vậy, trong khi Bộ Xây dựng nói chưa đạt mục tiêu đề ra về chỉ tiêu diện tích bình quân nhà ở thì Tổng cục Thống kê lại nói đã đạt?

Cũng theo Bộ Xây dựng, mặc dù phát triển nhà ở xã hội thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng với tổng diện tích thực hiện hơn 5,21 triệu m2 thì chỉ bằng 41,7% so với mục tiêu đề ra đến năm 2020 là đạt 12,5 triệu m2. Thực tế đang tồn tại những “rào cản” trong phát triển nhà ở. Đó là cơ chế chính sách phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp thiếu đồng bộ và chưa đủ mạnh; một số điểm chưa phù hợp với cơ chế thị trường nên khó khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội… Nhưng Bộ Xây dựng vẫn quyết tâm đặt mục tiêu cho giai đoạn 5 năm tới, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt sẽ khoảng 26 – 27 m2 sàn/người; trong đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực đô thị đạt khoảng 26 m2/người, khu vực nông thôn đạt khoảng 25 m2/người.

Mai Phương