Việt Nam nhập siêu 1.47 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2021Việt Nam nhập siêu 1.47 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2021

Vietstock – Việt Nam nhập siêu 1.47 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2021

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2021 ước tính đạt 54 tỉ USD, tăng 25% so có cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316.73 tỉ USD, tăng 32.2% so có cùng kỳ năm trước, trong đấy xuất khẩu đạt 157.63 tỉ USD, tăng 28.4%; nhập khẩu đạt 159.1 tỉ USD, tăng 36.1%. Cán cân thương mại 6 tháng đầu năm 2021 ước tính nhập siêu 1.47 tỉ USD.

Khu vực kinh tế trong nước tiếp tục nhập siêu trong 6 tháng đầu năm

 

Xuất khẩu hàng hóa

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2021 ước tính đạt 26.5 tỉ USD, tăng 1.2% so có tháng trước, trong đấy khu vực kinh tế trong nước đạt 7.58 tỉ USD, tăng 5.2%; khu vực có vốn đầu tư nước bên cạnh (nhắc cả dầu thô) đạt 18.92 tỉ USD, giảm 0.3%. So có cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6 tăng 17.3%, trong đấy khu vực kinh tế trong nước tăng 14.2%, khu vực có vốn đầu tư nước bên cạnh (nhắc cả dầu thô) tăng 18.6%.

Trong quý 2/2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 79.23 tỉ USD, tăng 33.5% so có cùng kỳ năm trước và tăng 1.1% so có quý 1 năm nay. Trong quý 2 có 12 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm tỷ trọng 75.3% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đấy mặt hàng điện tử máy tính và linh kiện dẫn đầu có 11.8 tỉ USD, chiếm 14.9% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 14% so có cùng kỳ năm trước; điện thoại và linh kiện đạt 10.7 tỉ USD, tăng 17.9%; hàng dệt may đạt 8 tỉ USD, tăng 30.6%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 7.9 tỉ USD, tăng 50%; giày, dép đạt 5.6 tỉ USD, tăng 41.6%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 157.63 tỉ USD, tăng 28.4% so có cùng kỳ năm trước, trong đấy khu vực kinh tế trong nước đạt 40.89 tỉ USD, tăng 16.8%, chiếm 25.9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước bên cạnh (nhắc cả dầu thô) đạt 116.74 tỉ USD, tăng 33%, chiếm 74.1%.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 có 25 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 88.9% tổng kim ngạch xuất khẩu (5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 58%).

Nhìn chung, tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước bên cạnh, trong đấy: Điện thoại và linh kiện chiếm 99.2%; điện tử, máy tính và linh kiện chiếm 98.1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 92.6%; giày dép chiếm 82.4%; hàng dệt may 63.5%.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng một số mặt hàng nông, thủy sản tăng so có cùng kỳ năm trước: Thủy sản đạt 4.1 tỉ USD, tăng 12.5%; rau quả đạt 2.1 tỉ USD, tăng 17.7%; hạt điều đạt 1.7 tỉ USD, tăng 11.1% (lượng tăng 22.2%); cao su đạt 1.1 tỉ USD, tăng 80% (lượng tăng 41.3%)… Riêng mặt hàng gạo đạt 1.6 tỉ USD, giảm 4.7% (lượng giảm 14.8%); cà phê đạt 1.5 tỉ USD, giảm 4.5% (lượng giảm 12.3%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 6 tháng, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 84 tỉ USD, tăng 29.3% so có cùng kỳ năm trước và chiếm 53.3% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu (tăng 0.4 điểm phần trăm so có cùng kỳ năm trước). Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 58 tỉ USD, tăng 31.2% và chiếm 36.8% (tăng 0.8 điểm phần trăm). Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 11.58 tỉ USD, tăng 15.8% và chiếm 7.3% (giảm 0.8 điểm phần trăm). Nhóm hàng thủy sản đạt 4.05 tỉ USD, tăng 12.4% và chiếm 2.6% (giảm 0.4 điểm phần trăm).

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam có kim ngạch đạt 44.9 tỉ USD, tăng 42.6% so có cùng kỳ năm trước. Tiếp tới là Trung Quốc đạt 24.4 tỉ USD, tăng 24%. Thị trường EU đạt 19.3 tỉ USD, tăng 17.4%. Thị trường ASEAN đạt 13.8 tỉ USD, tăng 26%. Hàn Quốc đạt 10.5 tỉ USD, tăng 14.7%. Nhật Bản đạt 9.9 tỉ USD, tăng 6.9%.

Nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2021 ước tính đạt 27.5 tỉ USD, giảm 2.7% so có tháng trước, trong đấy khu vực kinh tế trong nước đạt 9.9 tỉ USD, giảm 3.5%; khu vực có vốn đầu tư nước bên cạnh đạt 17.6 tỉ USD, giảm 2.3%. So có cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6 tăng 33.5%, trong đấy khu vực kinh tế trong nước tăng 27.4%; khu vực có vốn đầu tư nước bên cạnh tăng 37.2%.

Trong quý 2/2021, kim ngạch nhập khẩu đạt 83.5 tỉ USD, tăng 45.7% so có cùng kỳ năm trước và tăng 10.4% so có quý 1 năm nay. Trong quý 2 có 18 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD, chiếm tỷ trọng 76.1% tổng trị giá nhập khẩu, trong đấy: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt giá trị cao nhất có 16.8 tỉ USD (chiếm 20.1% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu), tăng 25.6% so có quý cùng kỳ năm trước; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 12.1 tỉ USD, tăng 43.4%; vải đạt 4.3 tỉ USD, tăng 50.4%; điện thoại và linh kiện đạt 4.1 tỉ USD, tăng 51.1%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 159.1 tỉ USD, tăng 36.1% so có cùng kỳ năm trước, trong đấy khu vực kinh tế trong nước đạt 55.9 tỉ USD, tăng 30.2%; khu vực có vốn đầu tư nước bên cạnh đạt 103.2 tỉ USD, tăng 39.5%.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 có 31 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD, chiếm tỷ trọng 87.4% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2021, nhóm hàng tư liệu cung ứng ước tính đạt 149.32 tỉ USD, tăng 36.7% so có cùng kỳ năm trước và chiếm 93.9% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu (tăng 0.4 điểm phần trăm so có cùng kỳ năm trước), trong đấy nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 72 tỉ USD, tăng 33% và chiếm 45.2% (giảm 1 điểm phần trăm); nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 77.35 tỉ USD, tăng 40.2% và chiếm 48.6% (tăng 1.4 điểm phần trăm). Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 9.78 tỉ USD, tăng 28% và chiếm 6.1% (giảm 0.4 điểm phần trăm).

Về thị trường nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam có kim ngạch đạt 53.4 tỉ USD, tăng 53% so có cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 25.2 tỉ USD, tăng 21.1%. Thị trường ASEAN đạt 20.9 tỉ USD, tăng 47.7%. Nhật Bản đạt 10.6 tỉ USD, tăng 12.3%. Thị trường EU đạt 8.1 tỉ USD, tăng 16.3%. Mỹ đạt 7.7 tỉ USD, tăng 9.5%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 1.47 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 5.86 tỉ USD), trong đấy khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15.01 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước bên cạnh (nhắc cả dầu thô) xuất siêu 13.54 tỉ USD.

Nhật Quang

Đánh giá bài viết