VietinBank chốt ngày trả cổ tức cho cổ đôngVietinBank chốt ngày trả cổ tức cho cổ đông

Vietstock – VietinBank chốt ngày trả cổ tức cho cổ đông

HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Cụ thể, ngày giao dịch ko hưởng quyền là 07/07 và ngày đăng ký cuối cùng là 08/07/2021.

VietinBank sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập nhiều quỹ theo quy định của nhiều năm 2017,2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập nhiều quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019 sở hữu tỷ lệ 29%.

Gần đây, VietinBank dự kiến sẽ huy động 10,000 tỷ đồng trái phiếu từ công chúng trong năm 2021 thông qua 2 đợt phát hành.

Đợt 1, từ quý 2-3/2021, VietinBank dự kiến phát hành 40 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm, đáo hạn năm 2029 (trái phiếu 2129) và 40 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đáo hạn năm 2031 (trái phiếu 2131). Sở hữu mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu phát hành là 8,000 tỷ đồng.

Đợt 2, từ quý 3-4/2021, Ngân hàng dự kiến phát hành 10 triệu trái phiếu 2129 và 10 triệu trái phiếu 2131. Mỗi trái phiếu có mệnh giá là 100,000 đồng. Qua ấy, tổng mức huy động là 2,000 tỷ đồng.

Minh Hồng