VietinBank dự kiến huy động vốn cấp 2 bằng trái phiếuVietinBank dự kiến huy động vốn cấp 2 bằng trái phiếu

Vietstock – VietinBank dự kiến huy động vốn cấp 2 bằng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG)  vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2021.

VietinBank dự kiến phát hành 100 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu là 8 năm. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá. Ngày phát hành dự kiến trong tháng 6 hoặc tháng 7/2021.

Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi áp dụng cho toàn bộ thời hạn trái phiếu được xác định bằng lãi suất tham chiếu cùng có 0.8%/năm.

Đây là loại trái phiếu ko chuyển đổi, ko được đảm bảo bằng tài sản của VietinBank và thỏa mãn nhiều điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mục đích phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động cho VietinBank, tăng vốn cấp 2, thực hiện cho vay nền kinh tế.

Trước đấy, VietinBank cũng đã dự kiến trong năm 2021 sẽ huy động 10,000 tỷ đồng trái phiếu từ công chúng thông qua 2 đợt phát hành.

Tổng số tiền 10,000 tỷ đồng trái phiếu từ đợt phát hành ra công chúng năm 2021 dự kiến được VietinBank dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo nhiều tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế đối vốn nhiều ngành chế tạo và phân phối điện, khí đốt, ngành công nghiệp chế biến chế tạo, khai khoáng.

Hàn Đông