Viglacera Đông Triều muốn chuyển sàn từ UPCom sang HNXViglacera Đông Triều muốn chuyển sàn từ UPCom sang HNX

Vietstock – Viglacera Đông Triều muốn chuyển sàn từ UPCom sang HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Viglacera Đông Triều (UPCoM: DTC).

Cụ thể, DTC đăng ký niêm yết 10 triệu cp trên HNX có vốn điều lệ đăng ký và thực góp là 100 tỷ đồng. Ngành nghề marketing chính của đơn vị này là phân phối vật liệu xây dựng từ đất sét.

Trong năm 2021, DTC đặt kế hoạch đem về hơn 300 tỷ đồng doanh thu và 15 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt giảm 10% và 29% so có thực hiện năm trước.

Bên cạnh đấy, DTC dự kiến sẽ đầu tư hơn 4 tỷ đồng cho Nhà máy Đông Triều 1. Trong đấy, đầu tư hệ đùn phôi số 2 sắp 2 tỷ đồng.

Kết thúc quý đầu năm 2021, DTC ghi nhận doanh thu thuần sắp 54 tỷ đồng, giảm 33% và lãi sau thuế chỉ đạt sắp 396 triệu đồng trong lúc cùng kỳ đạt 3.9 tỷ đồng. Theo giải trình của DTC, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khu vực thị xã Đông Triều nằm trong tâm dịch. Mọi địa phương trong thị xã thực hiện phương pháp ly nghiêm ngặt nên Công ty đã giới hạn phân phối 3 lò tại nhà máy ngói Đông Triều trong thời gian 1 tháng do ko có lao động, dẫn tới sản lượng phân phối giảm. Mặt khác, sản phẩm tiêu thụ chậm đã dẫn tới doanh thu và lợi nhuận giảm so có cùng kỳ.

Minh Hồng