Vinaconex muốn nâng sở hữu tại ND2 lên 51%Vinaconex muốn nâng sở hữu tại ND2 lên 51%

Vietstock – Vinaconex (HM:VCG) muốn nâng sở hữu tại ND2 lên 51%

Nhằm cơ cấu lại khoản đầu tư, từ ngày 22-30/06/2021, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG) đăng ký sắm hơn 6 triệu cp CTCP Đầu tư và Tăng trưởng Điện Miền Bắc 2 (UPCoM: ND2).

Trường hợp thương vụ thành công, Vinaconex sẽ nâng sở hữu tại ND2 từ 38% (hơn 19 triệu cp) lên hơn 51% (hơn 25 triệu cp).

Có thị giá 28,000 đồng/cp (chốt phiên 17/06), dự kiến Vinaconex sẽ chi hơn 168 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Về mối liên hệ, loạt lãnh đạo ND2 như ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên BKS, ông Vũ Mạnh Hùng và ông Vũ Đức Thịnh – Ủy viên HĐQT đều là người đại diện phần vốn góp của Vinaconex.

VCG đang thực hiện tái cấu trúc tại loạt Công ty. Gần đây, VCG công bố sẽ góp 620 tỷ đồng nhằm tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư lên mức 1,500 tỷ đồng. Bên cạnh đấy, VCG sẽ góp thêm 600 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng nhằm tăng vốn điều lệ tại đây lên 800 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 và quý 3/2021. Được biết, VCG hiện đang sở hữu 100% vốn tại 2 đơn vị này.

Bên cạnh đấy, VCG đã hoàn tất chuyển nhượng phần vốn góp hơn 24 tỷ đồng (tỷ lệ 12% vốn) tại Công ty TNHH VINA-SANWA cho Tập đoàn SANWA Holdings. Nhắc từ ngày 14/06, Công ty TNHH VINA-SANWA sẽ chính thức ko còn là công ty liên doanh tại VCG.

Minh Hồng