Vinare chốt quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 15%

Investing.com — CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (HN:VNR) chốt ngày 29/6 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2020 sở hữu tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Vinare hiện có hơn 131 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vì vậy dự kiến công ty sẽ trả khoảng 197 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán là ngày 28/7.

Siêu thị cũng dự kiến phát hành hơn 19,6 triệu cổ phiếu thưởng sở hữu tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu để nâng vốn điều lệ lên 1.507 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/1/2020 (sắp 566,4 tỷ đồng). Cổ phiếu thưởng ko bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian dự kiến phát hành trong năm nay sau lúc những cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Năm 2021, VNR đặt chỉ tiêu doanh thu phí nhận những nghiệp vụ tái bảo hiểm là 1.709 tỷ đồng và lãi trước thuế là 377 tỷ đồng, tăng 5,5% so sở hữu thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm nay thấp hơn năm trước, ở mức 12%.

Kết thúc Q1/2021, công ty bảo hiểm có sắp 139 tỷ đồng lãi trước thuế, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước, hoàn thành 37% kế hoạch năm. Kết quả này chủ yếu nhờ lợi nhuận công ty mẹ tăng 91,3 tỷ đồng do bán một phần cổ phiếu TPB làm tăng thu nhập hoạt động đầu tư lên 42 tỷ đồng, bên cạnh đấy là giảm trích lập dự phòng sắp 61 tỷ đồng.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá: