VIX chi hơn 42 tỷ đồng tăng sở hữu tại 2 công ty họ ViglaceraVIX chi hơn 42 tỷ đồng tăng sở hữu tại 2 công ty họ Viglacera

Vietstock – VIX chi hơn 42 tỷ đồng tăng sở hữu tại 2 công ty họ Viglacera

Ngày 16/06, CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) đã đồng thời gia tăng tỷ lệ sở hữu tại 2 công ty họ Viglacera là CTCP Viglacera Tiên Sơn (HNX: VIT) và CTCP Viglacera Hạ Long (HNX: VHL) có số tiền chi cho cả 2 thương vụ ước đạt hơn 42 tỷ đồng

Cụ thể, tại VIT, VIX tìm vào thành công 956,700 cp, nhờ ấy tăng tỷ lệ sở hữu từ 4.79% lên 9.69% và phát triển thành cổ đông lớn của VIT. Do trong ngày 16/06, thị trường ko ghi nhận giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VIT nên toàn bộ số cổ phiếu trên đều được VIX tìm thông qua khớp lệnh. Mang giá bình quân trong phiên đạt 12,638 đồng/cp, ước tính VIX đã chi hơn 12 tỷ đồng cho thương vụ này.

Còn tại VHL, trước lúc thực hiện giao dịch, VIX đã là cổ đông lớn của Công ty có sắp 2.9 triệu cp (11.4%). Trong phiên 16/06, VIX gom vào 1.2 triệu cp VHL, qua ấy tăng tỷ lệ sở hữu lên 16.2%. Tại ngày giao dịch, thị trường ghi nhận lô cổ phiếu đúng bằng số cổ phiếu VIX đã tìm vào được giao dịch thỏa thuận có tổng giá trị sắp 30 tỷ đồng.

Quay trở lại thời điểm VIX phát triển thành cổ đông lớn của VHL lúc tìm vào 2.85 triệu cp trong phiên 26/02/2021, cổ đông lớn của VHL lúc bấy giờ là Công ty Quản lý quỹ SSI (HM:SSI) đã thoái sạch 3 triệu cp trong cùng ngày. Trong phiên giao dịch hôm ấy, thị trường ghi nhận hơn 4 triệu cp VHL được giao dịch thỏa thuận có tổng giá trị đạt hơn 105 tỷ đồng, bình quân 26,000 đồng/cp, cao hơn sắp 4% so có giá khớp lệnh bình quân.

Mối quan hệ giữa Chứng khoán VIX và Tổng Công ty Viglacera – CTCP (HOSE: HN:VGC) – công ty mẹ hai công ty đề cập trên được kết nối thông qua Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (HOSE: GEX (HM:GEX)) lúc GEX nắm hơn 46% vốn của VGC. Trong lúc ấy, lãnh đạo GEX và VIX là người nhà của nhau, cụ thể Bà Nguyễn Thị Tuyết – Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VIX và ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT GEX là hai chị em ruột.

Hà Lễ