VNM ETF mua hàng triệu cổ phiếu Việt sau kết quả review quý 2VNM ETF tìm hàng triệu cổ phiếu Việt sau kết quả review quý 2

Vietstock – VNM (HM:VNM) ETF tìm bán hàng triệu cổ phiếu Việt trong đợt review tháng 6/2021

Trong tuần 14-18/06, VNM ETF đã tìm mới 6 mã HNG (HM:HNG), STB (HM:STB), PDR (HM:PDR), APH, HSG (HM:HSG) và VCI (HM:VCI), mang số lượng từ 1.3 tới 8.3 triệu cp. Ở chiều ngược lại, quỹ bán mạnh HPG (HM:HPG), VRE (HM:VRE) và GEX (HM:GEX).

Trước ấy, ngày 12/06, MVIS đã công bố kết quả review danh mục quý 2/2021 của MVIS Vietnam Index – chỉ số tham chiếu của VNM ETF mang việc thêm 6 mã HNG, STB, PDR, HSGVCI cùng mang 1 mã nước không tính. Tuần 14-18/06 chính là thời gian để quỹ VNM ETF thực hiện đảo danh mục.

Trong tuần vừa qua, VNM ETF đã tìm mới 6 mã HNG, STB, PDR, APH, HSGVCI, số lượng dao động từ 1.3 tới 8.3 triệu cp. Quỹ cũng gia tăng số lượng đối mang VNM, MSN (HM:MSN) và VHM (HM:VHM).

Ở chiều ngược lại, VNM ETF bán ra mạnh nhất (theo số lượng) tại HPG (3.9 triệu cp), VRE (2.5 triệu cp) và GEX (2 triệu cp).

Thay đổi số lượng cổ phiếu Việt Nam trong VNM ETF từ ngày 10-18/06

Lưu ý rằng, số lượng cổ phiếu gia tăng trong tuần qua tại VNM ETF có thể bao gồm cả cổ phiếu phát hành thêm của một số mã (tăng vốn hoặc chia cổ tức).

Tính tới 18/06, cổ phiếu Việt Nam đang chiếm 72% tỷ trọng VNM ETF. Lưu ý rằng một số cổ phiếu đang có tỷ trọng chưa khớp mang tỷ trọng mục tiêu đề ra trong đợt review danh mục chỉ số MVIS Vietnam Index – chỉ số tham chiếu của VNM ETF.

* 6 mã Việt Nam lọt vào VNM ETF tại đợt review quý 2/2021

Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF tại ngày 18/06/2021

Tại thời điểm 21/06, VNM ETF đang có tổng giá trị tài sản ròng 551.8 triệu USD, tăng nhẹ 2.1 triệu USD sau hơn 1 tuần (549.7 triệu USD tại ngày 11/06).

Xuân Nghĩa