VSA dự kiến trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%© Reuters

Investing.com — CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (HN:VSA) đã có thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 bằng tiền mặt tổng tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Trong ấy cổ tức chia cho năm 2019 là 15% và chia cho năm 2020 là 15%. Ngày đăng ký cuối cùng vào 5/7 và thời gian thanh toán dự kiến 15/7.

Hiện có hơn 14 triệu cổ phiếu VSA đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 42 tỷ đồng. Và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sở hữu hơn 51% sẽ được chia hơn 21,6 tỷ đồng trong đợt này.

Về doanh thu trong mọi năm sắp đây của Đại lý Hàng hải Việt Nam vào khoảng 900-1.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2019 -2020 duy trì ở mức sắp 37 tỷ đồng/năm, thấp hơn mức lãi kỷ lục 52 tỷ đồng trong năm 2018.

Kế hoạch đề ra cho năm 2021, VSA đặt mục tiêu tổng doanh thu giảm sắp 8% xuống 958 tỷ và lợi nhuận sau thuế giảm 33% còn 24,8 tỷ đồng, do chịu tác động từ dịch Covid-19. Tương tự, chính sách cổ tức dự kiến giảm còn 8%. Tuy nhiên, bước đầu trong Q1/2021 vừa qua, công ty lại cho kết quả khả quan mang tổng doanh thu ghi nhận hơn 325 tỷ đồng, tăng 80%. Trong lúc ấy lợi nhuận sau thuế đạt 10,6 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ và thực hiện sắp 43% kế hoạch năm.